Όροι και Προϋποθέσεις - My Vacations
Preloader images
Preloader icon

Αυτοί οι όροι υπηρεσίας (“Όροι”, “Συμφωνία”) είναι μια συμφωνία μεταξύ της HATOWA SA (“HATOWA SA”, “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστότοπου https://www.myvacations.com και οποιωνδήποτε από τις υπηρεσίες του (συλλογικά, “Ιστότοπος” ή “Υπηρεσίες”).

Απαιτούμενη Ηλικία Χρήστη

Πρέπει να είσαστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο και συμφωνώντας με αυτήν την Συμφωνία, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Χρεώσεις και Πληρωμές

Ως χρήστης, υποχρεούστε να πληρώσετε όλες τις αμοιβές ή χρεώσεις που υφίστανται στο λογαριασμό σας σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική των αμοιβών, των χρεώσεων, καθώς και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους τιμολόγησης τη στιγμή που μια χρέωση γίνεται απαιτητή. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας εμπίπτει στις συναλλαγές υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα αντίγραφο δημοσίου εγγράφου ταυτοποίησης των στοιχείων σας, όπως μια έγκυρη ταυτότητα με φωτογραφία και ενδεχομένως αντίγραφο ενός πρόσφατου τραπεζικού λογαριασμού για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή / και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή / και αποστολής. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που μας έχετε παράσχει κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφής Χρημάτων

Για τις Μακροχρόνιες Μισθώσεις δεν υφίσταται επιστροφή χρημάτων μετά την πληρωμή του ενοικίου.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Περιστασιακά, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμα και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ενημέρωσης, τροποποίησης ή αποσαφήνισης πληροφοριών στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης του Ιστότοπού μας δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί αναλόγως.

Υπηρεσίες Τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, λάβετε υπόψη ότι η πρόσβαση και η χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις των άλλων υπηρεσιών και δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, και δεν αντιπροσωπεύουμε οποιαδήποτε πτυχή τέτοιων άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας) ή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ εσάς και του παρόχου τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Δηλώνετε ότι παραιτείστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της HATOWA SA σχετικά με τέτοιες άλλες υπηρεσίες. Η HATOWA SA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με την ενεργοποίησή, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εξάρτησή σας από τις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων Υπηρεσιών. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε τέτοιες άλλες υπηρεσίες στους αντίστοιχους ιστότοπούς τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά στη HATOWA SA να αποκαλύψει τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, για να διευκολύνει τη χρήση ή την ενεργοποίηση τέτοιων άλλων υπηρεσιών.

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που ενυπάρχει στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου σας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε συγκεκριμένες περιστάσεις, χωρίς να έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να το κάνουμε, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ενδέχεται να έχουμε εμείς δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για δικούς μας σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε, όμως, ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.

Σύνδεση με Άλλους Ιστότοπους

Αν και αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, στήριξη, προώθηση ή συνεργασία με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση αυτών και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των ιστότοπών τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους επιπρόσθετους όρους χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον Ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με άλλες σελίδες εκτός ιστότοπου ή άλλους ιστότοπους είναι με δική σας ευθύνη.

Απαγόρευση Χρήσης

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του για:

(α) οποιονδήποτε παράνομο σκοπό,

(β) να ζητήσετε από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις,

(γ) παραβίαση διεθνών, ομοσπονδιακών, επαρχιακών ή πολιτειακών κανονισμών, κανόνων, νόμων ή τοπικών διατάξεων,

(δ) να καταπατήσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων,

(ε) να παρενοχλείτε, να κακοποιείτε, να προσβάλλετε, να βλάπτετε, να δυσφημίζετε, να συκοφαντείτε, να υποτιμάτε, να εκφοβίζετε ή να κάνετε διακρίσεις βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας,

(στ) να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,

(ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου,

(η) να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τα προσωπικά στοιχεία άλλων,

(θ) ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ηλεκτρονική αλίευση στοιχείων (phishing), καθοδήγηση σε πλαστές ιστοσελίδες υποκλοπής στοιχείων (pharming), πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μέσω παραπλάνησης ή πλαστοπροσωπίας, κατηγοριοποίηση ιστότοπων μέσω του τρόπου spider, χρήση μέρους του περιεχομένου και σχετικών συνδέσμων με τη χρήση μεθόδου crawl ή αποθήκευση ή χρήση ολόκληρου του website με τη χρήση τεχνικής scrape ή λογισμικών που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα,

(ι) άσεμνο ή ανήθικο σκοπό,

ή

(ια) να παρέμβετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από την HATOWA SA σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της HATOWA SA ή τρίτων, και όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το έννομο συμφέρον για αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην HATOWA SA. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HATOWA SA ή τρίτων για τα οποία η HATOWA SA έχει αδειοτοτηθεί να χρησιμοποιήσει. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας μπορεί να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια για την αναπαραγωγή ή με άλλο τρόπο χρήση των εμπορικών σημάτων της HATOWA SA ή άλλων τρίτων.

Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η HATOWA SA, οι συνεργάτες της, οι υπάλληλοι, οι διευθυντές, οι εκπρόσωποι, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για:

(α) οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, ποινή, κάλυψη ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για χαμένα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, άυλα περιουσιακά στοιχεία (φήμη, πελατεία), χρήση ή περιεχόμενο, αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, διακοπή στις επαγγελματικές συναλλαγές, απώλεια αναμενόμενων χρηματικών καταθέσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας), όπως και εάν προκλήθηκαν και σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παραβίασης του νόμου, της αμέλειας ή άλλως, ακόμη και αν η HATOWA SA έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να είχε προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η συνολική ευθύνη της HATOWA SA και των θυγατρικών της, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και αδειοδοτών, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, θα περιορίζεται σε ένα ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή οποιωνδήποτε ποσών που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσάς στην HATOWA SA για την περίοδο ενός μήνα πριν από το πρώτο συμβάν ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης ακόμα και εάν αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυχίες του βασικού σκοπού της.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την HATOWA SA και τις θυγατρικές της, διευθυντές, υπαλλήλους και εκπροσώπους αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών ή δαπανών, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν σε σχέση με ή προκύπτουν από οποιονδήποτε ισχυρισμό, αξίωση, ενέργεια, διαφωνία ή απαίτηση τρίτων που διεκδικούνται εναντίον οποιουδήποτε από των προαναφερθέντων ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το περιεχόμενό σας, τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή τυχόν σκόπιμο παράπτωμα εκ μέρους σας.

Επίλυση Διαφορών

Η σύσταση, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από τους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς νόμους της Αττικής, Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της περί συγκρούσεων ή επιλογής δικαίου και, στο βαθμό που ισχύει, οι νόμοι της Ελλάδας. Η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας είναι τα πολιτειακά και αστικά δικαστήρια που βρίσκονται στην Αττική της Ελλάδας και εσείς υπόκεισθε στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων. Με την παρούσα παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα σε δίκη και σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

Εκχώρηση

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να παραχωρήσετε με άλλη άδεια ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία θα είναι κατά την αποκλειστική μας κρίση και χωρίς υποχρέωση. Οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή παραχώρηση είναι άκυρη. Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης όλων ή εν μέρει όλων των περιουσιακών μας στοιχείων ή αποθεμάτων μας ή λόγω συγχώνευσης.

Αλλαγές και Διορθώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους ή την πολιτική μας σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστότοπού μας. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές αποτελεί τη συγκατάθεσή σας ως προς αυτές τις αλλαγές.

Αποδοχή των Όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες του.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

HATOWA SA

Ξάνθου 6, Αθήνα

Ελλάδα, Τ.Κ. 10673

Τηλ: +30 211 411 6393

Email: info@myvacations.com

www.myvacations.com

Login

Register

terms & conditions

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Επίσκεψη και Εκτίμηση Ακινήτου:
 • Εκτίμηση ακινήτου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις παροχές του από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Σύσταση προτεινόμενων εργασιών συντήρησης για τη βελτίωση του διαμερίσματος και, κατά συνέπεια, την αύξηση του μισθώματος
Προβολή και Προώθηση Ακινήτου:
 • Επαγγελματίες κειμενογράφοι περιγράφουν με ελκυστικό τρόπο το διαμέρισμα και τη γύρω περιοχή
 • Εντυπωσιακές φωτογραφίες των διαμερισμάτων τραβηγμένες με υπερσύγχρονο επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό
 • Εντυπωσιακές εικονικές περιηγήσεις, γνωστές και ως 3D περιηγήσεις
 • Εφαρμογή της τυπικής τιμολογιακής πολιτικής (δηλ. τιμές υψηλής / μέσης / χαμηλής σεζόν και τελευταίας στιγμής)
Υπηρεσίες Συντήρησης:
 • Έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας βοηθούν στον εσωτερικό σχεδιασμό, προτείνουν λύσεις ανακαίνισης και εκτελούν σχέδια συντήρησης
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας:
 • Εξατομικευμένες υπηρεσίες
 • Συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου / νερού / Διαδικτύου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις συνιδιοκτητών
 • Παροχή αντίγραφου κλειδιών
Νομική υποστήριξη:

Οι νομικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν

 • συμβάσεις μίσθωσης
 • νομικές συμβουλές
Λογιστική υποστήριξη:

Η ομάδα μας παρέχει:

 • Είσπραξη και επιστροφή της εγγύησης μισθώματος
 • Διαχείριση πληρωμών ενοικίου

Εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνεργάτες μας:

 • Δημιουργίας Φορολογικής Δήλωσης
 • Δήλωση Ετήσιου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 • Δήλωση Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Δήλωση Φόρου Εισοδήματος νομικών προσώπων, όπου υφίσταται
Το MyVacations κατέθει τη θέση του Superhost στην Airbnb, παρέχοντας ένα εύρος ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων:
 • Υψηλής Ποιότητας Συστήματα Διαχείρισης Ακινήτων: Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονες πλατφόρμες για τη διαχείριση των ακινήτων μας (Airbnb, Booking.com, Expedia)
 • Διαθεσιμότητα: Η τεχνική μας ομάδα και η ομάδα διαχείρισης κρατήσεων είναι διαθέσιμες 24/7
 • Βοήθεια-Υποστήριξη: Διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι καλά ενημερωμένοι για τις παροχές των διαμερισμάτων μας και τις διαθέσιμες υπηρεσίες κάθε περιοχής
 • Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους ή/και πολιτιστικές/ψυχαγωγικές επισκέψεις
 • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο καθώς και εντός της πόλης
 • Επαγγελματική υπηρεσία καθαρισμού

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Επίσκεψη και Εκτίμηση Ακινήτου:
 • Εκτίμηση ακινήτου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις παροχές του από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Σύσταση προτεινόμενων εργασιών συντήρησης για τη βελτίωση του διαμερίσματος και, κατά συνέπεια, την αύξηση του μισθώματος
Νομική υποστήριξη:

Οι νομικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν

 • συμβάσεις μίσθωσης
 • νομικές συμβουλές
 • αποστολή εγγράφων λήξης μίσθωσης
 • παρακολούθηση της κάθε περίπτωσης μέχρι την επίλυσή της
Υπηρεσίες Συντήρησης:
 • Έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας βοηθούν στον εσωτερικό σχεδιασμό, προτείνουν λύσεις ανακαίνισης και εκτελούν σχέδια συντήρησης
Τμήμα Ενοικιάσεων Ακινήτων:
 • Αυστηρή διαδικασία επιλογής μελλοντικών μισθωτών που πληρούν ή υπερβαίνουν τα καθορισμένα πρότυπα μας
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας:
 • Εξατομικευμένες υπηρεσίες
 • Συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου / νερού / διαδικτύου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις συνιδιοκτητών
 • Παροχή αντίγραφου κλειδιών
Προβολή και Προώθηση Ακινήτου:
 • Επαγγελματική φωτογράφιση του διαμερίσματος
 • Προώθηση του διαμερίσματος μέσω των κοινωνικών δικτύων, της ιστοσελίδας μας και πληθώρας διαδικτυακών μέσων που σχετίζονται με ακίνητα
 • Διαχείριση αιτημάτων μέσω τηλεφώνου, email και προσωπικών συναντήσεων
 • Επίσκεψη ακινήτου με υποψήφιους εκμισθωτές
Λογιστική υποστήριξη:

Η ομάδα μας παρέχει:

 • Είσπραξη και επιστροφή της εγγύησης μισθώματος
 • Διαχείριση πληρωμών ενοικίου

Εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνεργάτες μας:

 • Δημιουργίας Φορολογικής Δήλωσης
 • Δήλωση Ετήσιου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 • Δήλωση Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Δήλωση Φόρου Εισοδήματος νομικών προσώπων, όπου υφίσταται
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες:
 • 24/7 υποστήριξη πελατών
 • Ειδοποιήσεις πληρωμής ενοικίου σε ενοικιαστές
 • Άμεση αίτηση συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και κειμένων που αποστέλλονται και διαχειρίζονται απευθείας από το τμήμα συντήρησης
Εφαρμογή από Κινητό Τηλέφωνο:

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια από τις πιο καινοτόμες πλατφόρμες/εφαρμογές για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ:

 • Ιδιοκτητών με την εταιρία μας
 • Ενοικιαστών με την εταιρία μας